CIMC Logistics - CIMC Logistics, chúng tôi cung cấp nhiều dịch vụ hậu cần cho quá trình xử lý hàng hóa, kho bãi... giúp khách hàng tập trung hiệu quả vào hoạt động chính của mình.

Về chúng tôi

CÔNG TY CỔ PHẦN CƯỚC LOGISTICS CIMC (VIỆT NAM) là một công ty Logistics cung cấp đầy đủ và toàn diện các giải pháp tốt nhất cho khách hàng. Với độ ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm cùng hệ thống đối tác, đại lý toàn cầu, chúng tôi sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng và luôn đảm bảo lợi ích của khách hàng là trên hết.
Đại lý giao nhận đường tàu biển
CÔNG TY CỔ PHẦN CƯỚC LOGISTICS CIMC (VIỆT NAM) là một công ty Logistics cung cấp đầy đủ và toàn diện các giải pháp tốt nhất cho khách hàng. Với độ ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm cùng hệ thống đối tác, đại lý toàn cầu, chúng tôi sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng và luôn đảm bảo lợi ích của khách hàng là trên hết.
Đại lý giao nhận đường hàng không
CÔNG TY CỔ PHẦN CƯỚC LOGISTICS CIMC (VIỆT NAM) là một công ty Logistics cung cấp đầy đủ và toàn diện các giải pháp tốt nhất cho khách hàng. Với độ ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm cùng hệ thống đối tác, đại lý toàn cầu, chúng tôi sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng và luôn đảm bảo lợi ích của khách hàng là trên hết.
Đại lý xuất nhập khẩu hàng hóa
CÔNG TY CỔ PHẦN CƯỚC LOGISTICS CIMC (VIỆT NAM) là một công ty Logistics cung cấp đầy đủ và toàn diện các giải pháp tốt nhất cho khách hàng. Với độ ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm cùng hệ thống đối tác, đại lý toàn cầu, chúng tôi sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng và luôn đảm bảo lợi ích của khách hàng là trên hết.
Vận chuyển hàng hóa trong nước và quốc tế.
CÔNG TY CỔ PHẦN CƯỚC LOGISTICS CIMC (VIỆT NAM) là một công ty Logistics cung cấp đầy đủ và toàn diện các giải pháp tốt nhất cho khách hàng. Với độ ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm cùng hệ thống đối tác, đại lý toàn cầu, chúng tôi sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng và luôn đảm bảo lợi ích của khách hàng là trên hết.
Khai báo hải quan
CÔNG TY CỔ PHẦN CƯỚC LOGISTICS CIMC (VIỆT NAM) là một công ty Logistics cung cấp đầy đủ và toàn diện các giải pháp tốt nhất cho khách hàng. Với độ ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm cùng hệ thống đối tác, đại lý toàn cầu, chúng tôi sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng và luôn đảm bảo lợi ích của khách hàng là trên hết.
Vận chuyển hình thức CFS và gom hàng lẻ trên khắp thế giới
CÔNG TY CỔ PHẦN CƯỚC LOGISTICS CIMC (VIỆT NAM) là một công ty Logistics cung cấp đầy đủ và toàn diện các giải pháp tốt nhất cho khách hàng. Với độ ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm cùng hệ thống đối tác, đại lý toàn cầu, chúng tôi sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng và luôn đảm bảo lợi ích của khách hàng là trên hết.

Báo giá

Báo giá nhanh chóng

Tin tức

CÔNG TY CỔ PHẦN CƯỚC LOGISTICS CIMC (VIỆT NAM)
Zalo CIMC Logistics 0988.99.6966
avatar
Xin chào
close nav